Geen creditcard nodig Unieke reizen in ThailandMeer dan 15 jaren reiservaring in Thailand Aangesloten bij VZR-Garant

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door THAIGO.nl en zijn geldig vanaf 23-06-2023.

Algemene voorwaarden van THAIGO.nl (THAIGO Group International B.V.)

 1. Toepasselijkheid
  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door  THAIGO Group International B.V (THAIGO, THAIGO.nl) en op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen THAIGO.nl en haar klanten.
  b. Door gebruik te maken van de diensten van THAIGO.nl stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.
 2. Boekingen
  a. Alle boekingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en bevestiging door THAIGO.nl.
  b. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie bij het maken van een boeking.
 3. Betaling
  a. Betalingen voor boekingen dienen te worden voldaan volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website van THAIGO.nl of zoals overeengekomen tijdens het boekingsproces.
  b. Bij niet-tijdige betaling behoudt THAIGO.nl zich het recht voor om de boeking te annuleren.
  c. Aanbetalingen dienen tijdig, uiterlijk voor het verstrekken van de uiterste aanbetalingsdatum te zijn voldaan. Indien de aanbetaling niet op tijd is ontvangen, zal de reis worden geannuleerd.
  d. Aanbetalingen zijn te restitutioneren volgens de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in het annuleringsbeleid van THAIGO.nl

 4. Wettelijke garanties
  a. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt THAIGO.nl gebruik van VZR Garant. VZR Garant is een erkende garantieregeling.
  b. Mocht THAIGO.nl voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken dan zal VZR Garant, afhankelijk van de situatie, er voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of gerepatrieerd wordt. U kunt de voorwaarden van de garantieregeling vinden op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl).

 5. Wijzigingen en annuleringen
  a. Wijzigingen in boekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen leiden tot extra kosten. THAIGO.nl zal redelijke inspanningen leveren om aan wijzigingsverzoeken te voldoen, maar kan dit niet garanderen.
  b. Annuleringen kunnen leiden tot annuleringskosten volgens het annuleringsbeleid van THAIGO.nl, zoals vermeld op de website of zoals overeengekomen tijdens het boekingsproces.
  c. Kosten voor activiteiten waar niet aan is deelgenomen (o.a. Muay Thai trainingssessies, rondreiscomponenten, transport) kunnen niet worden gerestitutioneerd.
 6. Aansprakelijkheid
  a. THAIGO.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten of deelname aan reizen georganiseerd door THAIGO.nl.
  b. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste reisdocumenten, zoals paspoorten, verzekeringen, visa en vaccinaties, en is op de hoogte van eventuele reisbeperkingen en vereisten.
  c. THAIGO.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig) beschikken van het juiste visum (ook bij binnenlandse verlenging). Er is in dat geval geen restitutie van reeds gemaakte kosten mogelijk.

 7. Intellectuele eigendomsrechten
  a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van THAIGO.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en software, blijven eigendom van THAIGO.nl of de oorspronkelijke eigenaren.
  b. Het is de klant niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van THAIGO.nl of derden te schenden of inbreuk te maken op deze rechten.
 8. Privacy
  a. THAIGO.nl verwerkt persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de website.
  b. Door gebruik te maken van de diensten stemt de klant in met de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.
 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  a. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  b. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van THAIGO.nl zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

VZR Garant (www.vzr-garant.nl)

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt THAIGO (THAIGO Group International B.V.) gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van THAIGO niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

Boek direct jouw vliegtickets
en ga genieten.Bekijk vliegtickets

Zonder zorgen op reis.
De Thailand-experts van THAIGO staan voor je klaar.Neem contact op

(+31)085-1300610

Gebruik de THAIGO chat

info@thaigo.nl